Van peuter- tot zesde klas

De steinerpedagogie vertrekt vanuit het kind en zijn plaats in de wereld. Elke levensfase wordt met liefde omringd en ondersteund. Het volledige klasleven in onze school vertellen, is onmogelijk, maar via onderstaande links krijgt u een impressie.
Belangrijk om weten is dat de leraar gedurende een aantal jaren meegaat met de klas. Hij geeft het hoofdonderwijs, de vreemde talen (vanaf de eerste klas), de oefenuren, tekenen en schilderen. Voor een aantal vakken is er een vakleraar: turnen, handwerk en muziek.

De peuterklas
De kleuterklas
De eerste klas
De tweede klas
De derde klas
De vierde klas
De vijfde klas
De zesde Klas

Kennismaken met onze school