Overzicht steinerscholen

STEINERSCHOLEN IN ANTWERPEN

In Antwerpen hebben we een breed aanbod steineronderwijs, zowel qua doelgroep als qua ligging.
Een aanbod voor peuters en kleuters op zes locaties, vier lagere scholen, twee middelbare scholen
en één steinerschool voor buitengewoon onderwijs.
Je vindt onze scholen op volgende plaatsen:

KLEUTERSCHOLEN

Steinerschool Antwerpen basisscholen Hibernia
Volkstraat 40, 2000 Antwerpen
www.steinerschoolantwerpen.be
Facebook Steinerschool Antwerpen

Steinerschool Antwerpen basisscholen Skellig Michaël
Lamorinièrestraat 233, 2018 Antwerpen
www.steinerschoolantwerpen.be
Facebook Steinerschool Antwerpen

Steinerschool Antwerpen basisscholen Skellig Michaël ‘t Speelschooltje
Transvaalstraat 21, 2600 Berchem
www.steinerschoolantwerpen.be
Facebook Steinerschool Antwerpen

Steinerschool de Hazelaar
Lange Lozanastraat 117, 2018 Antwerpen
www.steinerschooldehazelaar.be

Steinerschool De Kleine Wereldburger
Generaal De Wetstraat 16, 2140 Borgerhout
www.dekleinewereldburger.be
Facebook De Kleine Wereldburger

Steinerschool Lohrangrin
Park Hof van Mols – Boomsesteenweg 94, 2610 Wilrijk
www.lohrangrin.be
Facebook Lohrangrin

LAGERE SCHOLEN

Steinerschool Antwerpen basisscholen Hibernia
Volkstraat 40, 2000 Antwerpen
www.steinerschoolantwerpen.be
Facebook Steinerschool Antwerpen

Steinerschool Antwerpen basisscholen Skellig Michaël
Lamorinièrestraat 233, 2018 Antwerpen
www.steinerschoolantwerpen.be
Facebook Steinerschool Antwerpen

Steinerschool De Kleine Wereldburger
Generaal De Wetstraat 16, 2140 Borgerhout
www.dekleinewereldburger.be
Facebook De Kleine Wereldburger

Steinerschool Lohrangrin
Lagere school + incl. buitengewoon onderwijs type basisaanbod
Park Hof van Mols – Boomsesteenweg 94, 2610 Wilrijk
www.lohrangrin.be
Facebook Lohrangrin

Parcivalschool
Lagere school buitengewoon onderwijs, Type basisaanbod, type 2 & type 9
Lamorinièrestraat 77, 2018 Antwerpen
www.parcivalschool.be
Facebook De Parcivalschool

SECUNDAIRE SCHOLEN

Hibernia
ASO
Volkstraat 40, 2000 Antwerpen
www.hiberniaschool.be
Facebook Hiberniaschool

MSV De Es
ASO + BSO (1ste graad)
Diksmuidelaan 227, 2600 Berchem
www.de-es.be

Parcivalschool
BUSO (buitengewoon secundair onderwijs)
OV1 (type 2, type 4, type 9) en OV3 (type basisaanbod, type 4 & type 9)
Lamorinièrestraat 77, 2018 Antwerpen
www.parcivalschool.be
Facebook De Parcivalschool