De federatie

De Federatie Steinerscholen verenigt de steinerscholen in Vlaanderen die de opvoeding en ontwikkeling van kinderen begeleiden door ze te benaderen als denkende, voelende en willende mensen. Ze inspireren zich aan het (heil)pedagogische concept van Rudolf Steiner, ontwikkeld in het kader van de antroposofie. Samen met deze scholen werkt de federatie aan het behoud en de ontwikkeling van hun kwaliteit in onderwijs en organisatie.
Voor meer info en nieuws: http://www.steinerscholen.be/