De pedagogie

Het onderwijs in een steinerschool is gebaseerd op de antroposofische ideeën van Rudolf Steiner, die deze voor het eerst in de praktijk bracht in 1919 (Waldorfschule, opgericht door Emil Molt).

De drie-eenheid vormt een rode draad in het gedachtegoed van deze pedagogie.
Steineronderwijs is een onderwijs voor hoofd, hart en handen.
Niet enkel cognitief onderwijs, maar even veel aandacht voor het welzijn van het kind: het hart.
En omdat we geloven dat kennis niet alleen gevoeld, maar ook beleefd moet worden om helemaal te kunnen opgenomen worden: de handen.
In steinerscholen vertrekken we vanuit het kind: wat zijn zijn talenten, behoeften, bekommernissen, uitdagingen? Die vraag stellen we ons telkens opnieuw als we voor de klas staan. Voor ieder kind afzonderlijk. We kijken niet enkel naar de eindmeet, we kijken naar het hier en nu.
In een steinerschool willen we dat kinderen warmte, respect en voldoende uitdaging vinden zodat ze kunnen uitgroeien tot gelukkige, evenwichtige en vrije personen.
Zo maken we samen, leraren en ouders, een stukje de samenleving van morgen.

In een steinerschool staat het kind centraal.
Niet enkel het ‘lerende’ kind, maar het volledige ‘menselijke’ kind.
In het pedagogisch handelen is de leerstof bijgevolg geen doel op zich, maar een middel waarmee het kind meester wordt van zichzelf en van de wereld. De leraar biedt de leerstof dus niet aan op basis van uiterlijke, praktische of toevallige omstandigheden, maar op een zodanige manier dat het kind en de leerstof zich met elkaar kunnen verbinden.

De drie-eenheid van de mens (lichaam, geest, ziel) is de rode draad doorheen de antroposofie, waar de steinerpedagogie zich laat door inspireren. Daarom begeleidt een steinerschool kinderen in hun cognitieve, kunstzinnige en ambachtelijke ontwikkeling, niet als losstaande elementen, maar geïntegreerd: het ene kan niet zonder het andere.
Niet toevallig is het logo van onze school een lemniscaat: verbinding.

Het steineronderwijs vertrekt vanuit het kind: wat draagt het allemaal in zich en op welke manier kunnen wij dit zo authentiek mogelijk laten bloeien en groeien?
Op onze school willen wij er alles aan doen opdat de kinderen hier de warmte, het respect en voldoende uitdaging vinden zodat ze kunnen uitgroeien tot gelukkige, evenwichtige en vrije personen.

Of, om het met Rudolf Steiner te zeggen:
De grondslag van opvoeding en onderwijs moet steeds een waarachtige menskunde zijn. Men moet daarbij niet vragen: wat behoort een mens te weten om ingepast te worden in de bestaande sociale orde? Het uitgangspunt moet zijn: welke vermogens, welke aanleg kunnen in hem ontwikkeld worden? Pas dan wordt het mogelijk, vanuit een opgroeiende generatie, steeds nieuwe krachten aan de sociale orde te laten toevloeien. In deze sociale orde kan dan altijd datgene leven wat de veelzijdig ontwikkelde mens tot ontwikkeling brengt. Dit is iets geheel anders dan wanneer de opgroeiende generatie aan de bestaande orde wordt aangepast.

Via onderstaande links krijgt u meer achtergrond over het dagelijkse leven op onze steinerschool

De eerste schooldag
Periodeonderwijs
De ouderraad
Jaarfeesten
De seizoentafels
Vormtekenen
Spreuken
De geschenkenbeurs
Dragers van het licht
Sint-Maarten
Creativiteit
Warmte
Sint-Nicolaas
De adventstijd
Kerstmis
Het kerstspel van Oberufer
Driekoningen
Tot leven komen
Handwerk
Maria Lichtmis
De ontdekking van de tijd
De temperamenten
Kunstzinnigheid
Eerbied
Ritme en rust
Duurzaamheid
Plantkunde
Dierkunde
Menskunde