OUDERS: HET ZIJN OF NIET-ZIJN VAN EEN STEINERSCHOOL

De overheid, noch een andere instantie organiseert steinerscholen. Wie dan wel? Het zijn ouders die dat voor hun kinderen doen, uiteraard met de hulp van professionele krachten (directie, leraren, administratie). Zij geloven dat de steinerpedagogie voor hun kind het beste is. Dat betekent vrijheid : geluk én verantwoordelijkheid. Dus: inzet. De overheid honoreert gelukkig deze inzet.

Inzet als ouder begint uiteraard bij je eigen kind. Door het goed op te volgen en je te interesseren voor wat het op school doet. Door het leven van de school goed op te volgen. De school heeft ook voor jou heel wat te bieden. De inhouden van het leerplan: dé enthousiasmerende bron van de steinerschool.

Daarna kan je je voor de klas van je kind inzetten. Er zijn feesten, reizen, tonelen, ouderavonden. Je kan klassenouder worden: verbinding tussen leraar en ouders.

Je kan je tenslotte ook voor de school inzetten. Door naar de maandelijkse vergaderingen van de ouderraad te gaan. Je klas er vertegenwoordigen. Het is het levende midden: alles komt er samen. Ouders, leraren, bestuur, directie. Samen vormen we ons een beeld van de school, telkens opnieuw en er ontstaan talloze initiatieven. Gesprek is de basis van alles.

Je kan ook lid worden van de v.z.w.: dat is de juridisch bevoegde inrichtende macht van de school. Je hebt hierop als ouder statutair recht. De algemene vergadering stelt het bestuur aan, het bestuur de directie. Het bestuur bestaat grotendeels uit ouders. De voorzitter: een ouder.

De school is een geschenk van de vrijheid omdat wij onze kinderen als een geschenk beschouwen. Geschonken worden doet schenken. Alle inzet is vrij en heeft daardoor een spirituele kracht. Wij schenken ook geld aan de school omdat een kind, een school, een steinerschool nooit genoeg heeft. Goed zo. Dat hoort erbij. Daar worden we allen beter van. Ouder zijn op een steinerschool is schenken aan de vrije toekomst van je kind.

Ouderraad Steinerschool Antwerpen Basisscholen Hibernia
Volkstraat 40
2000 Antwerpen
ouderraadbasis@steinerschoolantwerpen.be