Het onderwijs in een steinerschool is gebaseerd op de antroposofische ideeën van Rudolf Steiner, die deze voor het eerst in de praktijk bracht in 1919 (Waldorfschule, opgericht door Emil Molt).

De drie-eenheid vormt een rode draad in het gedachtegoed van deze pedagogie.
Steineronderwijs is een onderwijs voor hoofd, hart en handen.
Niet enkel cognitief onderwijs, maar even veel aandacht voor het welzijn van het kind: het hart.
En omdat we geloven dat kennis niet alleen gevoeld, maar ook beleefd moet worden om helemaal te kunnen opgenomen worden: de handen.
In steinerscholen vertrekken we vanuit het kind: wat zijn zijn talenten, behoeften, bekommernissen, uitdagingen? Die vraag stellen we ons telkens opnieuw als we voor de klas staan. Voor ieder kind afzonderlijk. We kijken niet enkel naar de eindmeet, we kijken naar het hier en nu.
In een steinerschool willen we dat kinderen warmte, respect en voldoende uitdaging vinden zodat ze kunnen uitgroeien tot gelukkige, evenwichtige en vrije personen.
Zo maken we samen, leraren en ouders, een stukje de samenleving van morgen.