Het onderwijs in een steinerschool is gebaseerd op de antroposofische ideeën van Rudolf Steiner, die deze voor het eerst in de praktijk bracht in 1919.

In een steinerschool hanteren wij een visie op ontwikkelingspsychologie die uitgaat van verschillende stadia.
Een kleuter is in wezen helemaal anders dan een kind van de lagere school, en die op zijn beurt weer van een leerling van de middelbare school.
Elk van deze fasen vraagt een andere benadering en een andere aanpak.
In de kleutertijd verkennen de kleuters van nature hun omgeving door te handelen, te ondernemen.  Abstracte ideeën zijn hen vreemd, het liefst van al willen ze innig verbonden zijn met hun omgeving.   Wij bieden een veilige, geborgen en natuurlijke omgeving, opdat het kind in deze fase zichzelf maximaal zou kunnen ontplooien.
In de lagere school evolueert een kind meer naar een avontuurlijk wezen.  Met veel beleving leert het de wereld kennen.  De leraar is als een leider, een gids, een “meester” m/v die de wereld voor de kinderen beleefbaar maakt.
Pas in de middelbare school zijn leerlingen echt hongerig om zich uit de verbinding met hun leefwereld los te maken, en abstract (weg-getrokken) kennis van de wereld op te doen.
Wij zijn ervan overtuigd dat we -door deze methode consequent toe te passen- de kinderen meenemen in een parcours van “natuurlijk leren”.
Kom kennismaken om de bijzonderheden van deze aanpak te zien en te ervaren!