Naschools toezicht

 

 1. Organisatie

De voor- en naschoolse opvang wordt deels georganisserd door de school, en deels door de dienst voor buitenschoolse opvang KORAAL.

De school staat zelf in voor de opvang van de kinderen op :

Maandag, dinsdag en vrijdag van 15u30 tot 16u30

Donderdag van 12u30 tot 16u30
Deze opvang noemen we hieronder “intern naschools toezicht”.

KORAAL biedt opvang :

Elke schooldag vanaf 7u

Elke schooldag vanaf 16u30 tot 18u30

Op woensdag van 12u30 tot 18u30

KORAAL werkt onafhankelijk van onze school.  We verwijzen naar het eigen opvangreglement van KORAAL

 1. Intern Naschools Toezicht

De begeleiding van de leerlingen wordt verzorgd door:

Juf Mirjam

Juf Kim
Juf Claudia

De kleuters worden opgevangen in de foyer, de “opvangruimte”.  De aanvang is op de kleine speelplaats, het verdere verloop in het kleine klasje (foyer) en op de kleine speelplaats.   De kinderen van de lagere school worden opgevangen in de foyer en op de grote speelplaats.

De kinderen die niet afgehaald werden door hun ouders 20 minuten na het einde van de schooltijd, komen automatisch in de opvang, ook als ze niet zijn aangemeld.
Wij vragen de ouders om hun kind aan te melden via een google document dat wekelijks wordt verspreid.

Tijdens de opvang kunnen de kinderen vrij spelen of – voor de oudsten – hun huiswerk maken.
De school voorziet in de logistieke en administratieve ondersteuning van de opvang.  Facturen van de opvang worden door de school uitgeschreven.

 1. Opvangreglement Intern Naschools Toezicht

 

3.1 Brengen en afhalen

 

 • Intern Naschoolse Toezicht :
  De opvang is geregeld van 15u30 tot 16u30 op maandag, dinsdag en vrijdag

De opvang is van 12u30 tot 16u30 op donderdag

Op woensdag is er geen Interne Naschools Toezicht.  De kinderen kunnen rechtstreeks naar Koraal gebracht worden.  De overdracht doet de school.

 • Kinderen moeten beschikken over een “opvang-beurten-kaart”.

Indien u uitzondelijk, om één of andere reden uw kind te laat zou komen afhalen, dit wil zeggen na 16u30, moet u uw kind ophalen in KORAAL.

 • Indien uw kinderen uitzonderlijk afgehaald worden door iemand anders dan de ouder, geven wij uw kind enkel mee indien wij hiervan door u op de hoogte werden gebracht.

3.2 Betaling

 

 • De opvang begint klokvast.
 • Alle kinderen die zich tijdens de opvangmomenten op school bevinden, en bijgevolg onder toezicht komen van de opvang, dienen te betalen.
 • De betaling gebeurt bij middel van pre-paid beurtenkaarten.
  Deze kaarten kunnen gedurende het hele schooljaar aangekocht worden.

De kaarten staan op naam van één kind en zijn niet overdraagbaar.

De kaarten kunnen niet terugbetaald worden.

De kaarten zijn meerdere schooljaren geldig.

3.3 Prijzen

Prepaid kaarten worden verkocht à :

10 beurten voor 45 euro

30 beurten voor 130 euro

60 beurten voor 250 euro

Op maandag, dinsdag en woensdag kost de opvang één beurt.

Op donderdag kost de opvang 2 beurten.

Juf Mirjam houdt de beurtenkaarten bij en tekent een beurt af als u uw kind komt ophalen.

Koop tijdig een nieuwe kaart!

Voor kinderen die niet over een kaart beschikken en toch in de opvang blijven, wordt een boetetarief van 15 euro aangerekend.   Als u het risico op die boete wil vermijden koopt u best een kleine beurtenkaart, voor het geval u onverwacht te laat bent om uw kind op te halen.

Op basis van het aantal betaalde beurten krijgt u een fiscaal attest.

 

 1. Opvang tijdens schoolvrije dagen in het schooljaar 2023-2024
  Er is geen opvang tijdens de vrije dagen
 1. Verzekeringen
  De schoolverzekering is ook tijdens de opvanguren van toepassing.

 

Nuttige telefoonnummers :

Juf Mirjam : 0498/501967

Directie : Bart De Maré 0497 551498