schoolleven

Online infoavonden voor nieuwe ouders

Donderdag 28 januari en donderdag 25 februari
Start online infomoment om 20 u

Meld je aan om link en verdere info te ontvangen via directie@steinerschoolantwerpen.be

(meer…)

Kalender

De school voor uw kind?

Het onderwijs in een steinerschool is gebaseerd op de antroposofische ideeën van Rudolf Steiner.

De drie-eenheid vormt een rode draad in het gedachtegoed van deze pedagogie.