Steinerschool Hibernia, kleuter- en lagere school zoekt voor onmiddellijke indiensttreding

Een leerkracht voor een vervanging in klas 4

Het betreft een voltijdse opdracht tot aan de herfstvakantie. De kans op een verlengde aanstelling in onze school is zeer groot: wij hebben nog opdrachten op lange termijn die voorlopig niet ingevuld zijn.

Functieomschrijving
Je begeleidt de kinderen van klas 4. Je wordt geholpen door een mentor-leerkracht, de zorgcoördinator en de directie. Op langere termijn krijg je ruime kansen om je te verdiepen in onze eigen uitgangspunten en methodes

Profiel
Je spreekt perfect Nederlands
Je hebt een subsidieerbaar diploma, bij voorkeur een professionele bachelor lager onderwijs of kleuteronderwijs. Andere diploma’s kunnen ook in aanmerking komen.
Je hebt een groot hart voor kinderen, je bent creatief en zelfstandig én je bent een communicatieve teamspeler.
Je bent bereid op langere termijn om je bij te scholen en te specialiseren in de steinerpedagogie.

Volgende punten strekken tot aanbeveling
Je bent vertrouwd met lesgeven, je hebt ervaring in de lagere school.
Je hebt ervaring in of notie van de steinerpedagogie.

Solliciteren t.a.v. Bart De Maré, directeur, via mail: bart.de.mare@steinerschoolantwerpen.be
Voor meer info kan u telefonisch contact opnemen.
0497 551 498