Steinerschool Antwerpen Basisscholen Hibernia zoekt een

Klasleraar (m/v/x) voor de tweede klas
(vervangingsopdracht zwangerschapsverlof)

Heb je ervaring met of een opleiding in de steinerpedagogie?
Sta je open voor de actualisering van het onderwijs op basis van de specifieke noden van kinderen?
Wil je kunstzinnig en handelingsgericht (leren) werken vanuit de impuls van de steinerpedagogie?

Dan is deze vacature wellicht iets voor jou.
Ze gaat in op 18 maart 2021 tot en met 30 juni 2021.

Wij zijn op zoek naar een leraar (m/v/x) die de individuele talenten van de kinderen mee wil ontplooien en hen met veel warmte hun plaats in de wereld wil laten ontdekken.
Je kan rekenen op de nodige ondersteuning, maar we gaan er wel van uit dat je de lesopdracht zelfstandig kan waarmaken.

Geïnteresserd? Mail je kandidatuur (motivatie + cv) ten laatste op 10 maart 2021 naar directie@steinerschoolantwerpen.be