Soep

SOEPSOEPSOEPSOEPSOEPSOEPSOEPSOEPSOEPSOEPSOEPSOEP – heerlijke bio-soep!

Naar goede jaarlijkse gewoonte maken we ook dit schooljaar, tussen de herfst- en de lentevakantie, weer lekkere biologische soep.

Deze soep is gratis voor alle kinderen van de basisschool, aangezien ze gesponsord wordt door de opbrengsten van de tuinfeesten. De leerlingen van het middelbaar betalen via een soepkaart.

De eerste soepdag is dinsdag 13 november.

Hoe gaat het in zijn werk?
Elke dinsdag maken de ouders van een lagere schoolklas en Hibernia, samen soep voor alle klassen. We rekenen op de hulp van 2 à 3 ouders per klas.
Om de ingrediënten hoeft u zich niet te bekommeren, die zijn aanwezig.
We beginnen eraan om 8.30 u: groenten snijden, soep maken, verdelen in de klassen en toezien bij opruim en afwas. En ondertussen een hele voormiddag gezellig keuvelen, nieuwtjes uitwisselen en elkaar beter leren kennen.
Maar vooral: dankbare gezichten van kinderen en leraren!

Er zijn telkens 2 ouders nodig die kunnen blijven of (terug) komen om ‘s middags (12 u – 13.30 u) mee de soep te bedelen, toezicht te houden bij het afwassen en de keuken mee te helpen opruimen.
Het snijden van de groenten, waarvoor het meeste handen nodig zijn, is meestal klaar rond 10 u.
Ouders brengen best zelf een schort en goed mes mee.

De kalender
Er zal soep zijn op volgende dinsdagmiddagen:
13 november – eerste klas
20 november – tweede klas
27 november – derde klas

4 december – vierde klas
11 december – vijfde klas
18 december – zesde klas

8 januari – eerste klas
15 januari – tweede klas
22 januari – derde klas
29 januari – vierde klas

5 februari – vijfde klas
12 februari – zesde klas

Er is ook nog soep op 19 en 26 februari, maar die maken de ouders van Hibernia.

Manfred, papa van Coletta (eerste klas) en Mauro (negende klas), neemt dit schooljaar de organisatie van de soep op zich.

Ecowerkgroep

De ecowerkgroep zet in op duurzame thema’s zoals natuur (vergroening), afval en duurzame materialen, mobiliteit en duurzame voeding. De werkgroep onderhoudt het ecocharter met het Ecohuis Antwerpen en zorgt ervoor dat onze school een echte Ecoschool is en blijft.
Dankzij de tweejaarlijkse subsidies rond bovenstaande duurzame thema’s kan de dagelijkse werking in de klassen ecologischer: duurzame materialen, biologische lokale voeding, ecologische werkmiddelen voor de bouwperiode enzoverder.
De ecowerkgroep inventariseert de grote milieuwinst die onze school maakt door bv. vegetarisch te koken op meerdaagse uitstappen en doordat we ons zo ecologisch mogelijk verplaatsen.
Tenslotte onderhoudt de werkgroep de nodige contacten met MoS (Milieuzorg op School).

Voordrachten

Ieder jaar organiseert de ouderraad in samenwerking met het lerarencollege en de directie een reeks voordrachten. Hiermee spelen we in op de vraag van ouders naar meer verdieping inzake het leren en de ontwikkeling van de kinderen en jongeren op school in de huidige en toekomstige wereld.
De onderwerpen van de voordrachten zijn zorgvuldig uitgekozen zodat iedere leeftijdsgroep aan bod komt: van de kleuterschool tot de twaalfde klas. De voordrachten zijn telkens geïnspireerd door de steinerpedagogie en het antroposofische mensbeeld.
Coördinator: Wilbert Lambrechts.
Voor vragen, suggesties en medewerking: voordrachten@steinerschoolantwerpen.be

Speelplaatsen

Deze werkgroep is vooral een doe-groep: het praten beperkt zich tot het uitwisselen van voorstellen en deze in een concreet plan gieten.
Doel: van de speelplaatsen een aangename plek maken voor de kinderen.
Uitdaging: zo veel mogelijk groen middenin de stad. Op een ecologische manier, uiteraard.
Steek je graag de handen uit de mouwen? Hou je ervan iets op te bouwen vanuit het niets? Zie je graag blije kindergezichtjes vol verwondering? Dàn is de speelplaatswerkgroep iets voor jou. Je bent steeds welkom om mee te komen helpen. Waar en wanneer?  Via de weerberichten bent u steeds op de hoogte.

Kriebelteam

Een enigszins charmante naam voor de ploeg die nauwlettend de aanwezigheid van neten en luizen op school in het oog houdt. Natuurlijk kan dit niet zonder de wilskrachtige en volhardende inzet van de ouders: om luizen te bestrijden is de inzet van iedereen nodig.
Het kriebelteam hanteert in de hele school een strak plan dat door de jaren heen zijn effectiviteit bewezen heeft: communicatie & preventie, maar vooral: ouders onmiddellijk informeren en kort op de bal spelen. Bovendien controleert dit kriebelteam na elke vakantie ieder kind op de eventuele aanwezigheid van neten of luizen.