Schoolbudget een beetje krap?
De school kan helpen!

Voor ouders die elke maand de eindjes aan elkaar moeten knopen, voorziet de stad Antwerpen een sociaal fonds. Afhankelijk van bepaalde indicatoren, krijgt de school een bepaald bedrag. De directeur kan dit bedrag verdelen over noodlijdende ouders om zo hun schoolkosten wat draaglijker te maken.

Ook voor de meerdaagse uitstappen geeft de stad een tegemoetkoming per nacht per kind, ongeacht zijn financiële thuissituatie. Daar komt heel wat papierwerk bij kijken, maar het loont de moeite, want op die manier worden de meerdaagse uitstappen 18 euro per nacht per kind goedkoper.
Het loont zelfs dubbel de moeite, want doordat wij deze aanvraag indienen, krijgen wij daar bovenop nog een kleine subsidie voor die gezinnen waarvoor deze meerdaagse uitstappen eigenlijk net de druppel zijn die de financiële draagkracht doet overlopen.
Ook dit kan de directeur autonoom toekennen aan gezinnen met een krappe portemonnee.

Ieder jaar vervullen we deze massa papierwerk met liefde.
En ieder jaar worden deze inspanningen beloond met een bedrag dat voor u het verschil kan maken.

Een studietoelage wordt toegekend op basis van het gezinsinkomen en het aantal (schoolgaande) kinderen. Het loont steeds de moeite dit elk jaar opnieuw aan te vragen. Het is niet omdat u vorig jaar geen toelage kreeg, dat het dit jaar niet mogelijk is.
Meer info hoe dit aan te vragen vindt u in de Wegwijzer op pagina 17.
Meldt ons indien u een schooltoelage krijgt, want dit is een van de criteria waarop het budget vanuit het sociaal fonds gebaseerd is.
http://onderwijs.vlaanderen.be/studietoelagen-hoger-onderwijs

Ook het ziekenfonds komt financieel tussen bij uitstappen. Elk ziekenfonds bij meerdaagse uitstappen, één enkele ook bij daguitstappen. De meeste ziekenfondsen betalen tussen de 20 à 30 euro per meerdaagse uitstap. (bron: www.ziekenfondsenvergelijken.be)

Wat te doen om de financiële lasten enigszins te verlichten?
1. Melden aan de directie.
2. Een studietoelage aanvragen (documenten te verkrijgen op het secretariaat).
3. Tussenkomst aanvragen bij het ziekenfonds voor uitstappen.

Vervoer
We proberen het vervoer van de schooluitstappen zo goedkoop mogelijk te organiseren. Zo doen we heel veel te voet en proberen we zo veel mogelijk gebruik te maken van het gratis openbaar vervoer via de MoS- of dynamo-tickets. Aangezien wij een MoS-school zijn, kunnen wij gratis gebruikmaken van De Lijn in het kader van een milieu-uitstap. De dynamo-tickets zijn gratis vervoertickets voor een culturele uitstap.

boerderij_168 kopie