Infoavonden: donderdag 23 januari en dinsdag 18 februari

Voor alle geïnteresseerde ouders die hun kind willen inschrijven in de kleuter- of de lagere school. Van 19.30 u tot 20 u geven we een rondleiding in de klassen.
De infoavond zelf begint om 20 u. Daar kunnen de toekomstige ouders kennismaken met het lerarenteam, het zorgteam en iemand van de ouderraad. Zij vertellen over de schoolwerking, de kleuterschool, de lagere school en het ouderengagement.
U vindt hier alle informatie terug.